Łódź,

poniedziałek, 22 lutego 2016

UMWŁ odrzucił propozycję przystanków Łódź Tomaszowska i Łódź Zakłady Dell


 - co UMWŁ sądzi o poniższym projekcie? Czy możliwa jest budowa dwóch przystanków Łódź Tomaszowska i Łódź Zakłady Dell?

Opracowane Studium integracji transportu kolejowego pasażerskiego z innymi środkami transportu, w ramach którego analizie poddano wszystkie istniejące przystanki kolejowe
i potencjalne nowe lokalizacje, nie przewiduje budowy przystanków kolejowych, o których mowa w pytaniu dziennikarza.


PROJEKT NR: ŁDZ 6, ADAPTACJA STACJI ŁÓDŹ OLECHÓW DLA LINII ŁKA

Projekt nr:
ŁDZ 6
Nazwa:
Adaptacja stacji Łódź Olechów dla linii ŁKA
Opis:
Adaptacja (lub budowa nowych) torów wzdłuż stacji Łódź Olechów po północnej stronie dla potrzeb kursów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z budową przystanków osobowych – co najmniej na wysokości zakładów Dell i ul. Tomaszowskiej.
Uzasadnienie:
Zapewnienie dojazdu do zakładów Dell i szeregu innych istniejących obecnie i dopiero powstających. Co prawda południowym skrajem stacji biegną tory linii nr 25, przy których znajdują się perony trzech przystanków, ale ich lokalizacja jest zupełnie nieprzydatna z punktu widzenia obsługi terenów leżących po północnej stronie stacji Olechów. Stacja wraz z linią 25 stanowi barierę przestrzenną na odcinku 6 km, od ul. Kolumny na zachodzie, do ul. Rokicińskiej na wschodzie. Teren po północnej stronie stacji Olechów jest obecnie intensywnie zagospodarowywany, głównie przez branżę logistyczną, ale pozostaje tam jeszcze sporo wolnych terenów pod różnorodną działalność gospodarczą. W ciągu najbliższych lat obszar może stać się dużym generatorem ruchu, związanego z dojazdami do pracy. Należy przygotować się na obsługę dużych potoków pasażerskich w godzinach szczytów przewozowych. Biorąc pod uwagę peryferyjne położenie tego terenu w stosunku do centrum Łodzi (8-10 km w linii prostej), można oczekiwać dużych odległości dojazdu dla znacznego odsetka pracowników, mieszkających nie tylko w Łodzi, ale także w miejscowościach leżących wokół niej. Przy długich dojazdach, powyżej 10 km, komunikacja miejska (także nowo budowana linia tramwajowa na Olechów) przestaje być atrakcyjna przez swoją relatywnie niewielką prędkość handlową (ok. 20 km/h), co generuje popyt na korzystanie z własnego samochodu. Kolej staje się dla transportu drogowego jedyną realną alternatywą, zapewniającą krótki czas przejazdu i komfort podróży znacznie większy niż w przypadku tramwajów i autobusów.
Stan obecny:
Istnieje szereg torów stacji towarowej, ale układ torowy należałoby przebudować dla w/w potrzeb. Stan torów istniejących nie umożliwia poruszania się z prędkościami wyższymi niż 40 km/h.
Zakres:
Projekt obejmuje nieco ponad 5 km toru lub torów pomiędzy wschodnią i zachodnią głowicą stacji. Celem projektu byłoby m.in. takie zmodyfikowanie układu torów i rozjazdów, aby przejazd po rozjazdach mógł odbywać się "na wprost" bez zwolnień, zwłaszcza na odcinkach oddalonych od przystanków.
Długość:
5-6 km
Koszt:
25 mln zł.
--

wg czt.org.pl

Brak komentarzy: