Łódź,

niedziela, 21 lutego 2016

Czy możliwe są kursy ŁKA do stacji Opoczno Południowe i dalej do Kielc?

Prowadząc lokalną gazetę od lat próbuję poruszyć istotną bolączkę Łodzi- odcięcie od sieci kolei CMK przebiegającej przez województwo łódzkie. Niemniej, istnieje możliwość połączenia przystanku Opoczno Południowe a nawet stacji Kielce ze zmianą kierunku w Żelisławicach, z Łodzią.

Czy możliwe jest wprowadzenie połączeń aglomeracyjnych na trasie Kielce- Włoszczowa- Opoczno Południowe-  Łódź (stacje kolei obwodowej)? Czy dzięki temu stacja Opoczno Południowe mogłaby się stać- od dawna wyczekiwanym- i jakże brakującym w regionie- węzłem na Centralnej Magistrali Kolejowej- jedynej linii kolei dużych prędkości- linii KDP- przechodzącej przez woj. łódzkie?

Czy kolej aglomeracyjna może- wyjść poza aglomerację łódzką, aby sięgnąć jej peryferiów, jakimi niewątpliwie jest- nijak nie skomunikowana ze stolicą regionu- jedyna stacja kolejowa na linii KDP w woj. łódzkim? Czy kolej aglomeracyjna- powinna tutaj dotrzeć? A może powinna to zrobić- szybko i z dużą prędkością? Infrastruktura- jest dość skromna, ale może okazać się wystarczająca dla startu połączeń. 

Mogące się rozpędzić do np. 160 km/h składy mogłyby osiągnąć swoje maksymalne prędkości na krótkim odcinku linii KDP, by w Idzikowicach (nie wiadomo, czy jest tutaj sensowny kolejny przystanek, jeśli brak jest istniejącego peronu) skierować się na tor w kierunku Łodzi, przez Tomaszów Mazowiecki, i obsłużyć przystanki (proponowane zmienione nazwy: Inowłódz- Dęba, Inowłódz- Brzustów) oraz miasto Tomaszów i stację Tomaszów Białobrzegi.  Pociągi zatrzymywałyby się po opuszczeniu Łodzi tylko w Tomaszowie Mazowieckim i być może w jednej- dwóch stacjach w pobliżu miejscowości Inowłódz. Obecnie czas  przejazdu do Tomaszowa Mazowieckiego już dziś wynosi 34 minuty z dworca Łódź Widzew. 

Po przebudowie infrastruktury, która mogłaby ruszyć niemal natychmiast, planowany czas przejazdu spadłby na całej trasie Łódź- Opoczno Południowe na linii CMK do 45- 50 minut.

Rys. Sieć połączeń poc. Pendolino.  Czy mogłyby obsługiwać także woj. łódzkie?

cc wikimedia.
  
Czy możliwy w tym regionie jest kolejny węzeł kolejowy na miarę malutkiego choćby- nowego węzła w rodzaju Kutna? W którym podróżni mogliby się przesiąść z pociągów KDP- na często kursujące pociągi w relacji do Łodzi, a także- do kolejnego ważnego węzła- Kutna? Czy możliwe jest atrakcyjne połączenie skracające czas przejazdu np. z zachodu na południe tej części kraju? 

Pociągi z Łodzi docierałyby do przystanku Opoczno Południowe po zelektryfikowanej trasie przez Tomaszów, Idzikowice. Mogłyby wykorzystać tor 4b tego przystanku (por. mapa) jako torowisko odstawcze, i kończyłyby tutaj bieg. Możliwe jest np. 6 relacji dziennie, skomunikowanych z ofertą połączeń ze stacji Opoczno Południowe i kursujących w relacji do Kutna p. Łódź Widzew, Zgierz- krótszą trasą. Oferta skupiałaby się na pasażerach kursujących w całej relacji Kutno- Opoczno Południowe, miałaby uzupełnić lukę w sieci połączeń dalekobieżnych, przy okazji szybko łącząc miasta regionu z dwoma węzłami przesiadkowymi.


Położenie Opoczna na linii KDP zostało ostatnio wykorzystane pod budowę przystanku.
Od czasów budowy CMK w latach 1971 - 1977 stacja Opoczno Południe nie była projektowana jako klasyczna stacja kolejowa z peronami, lecz jako stacja techniczna, umożliwiająca wyprzedzanie wolniejszych składów przez szybsze, jako że Centralna Magistrala Kolejowa z założenia była budowana jako wydzielona linia kolejowa, przeznaczona przede wszystkim dla ruchu towarowego a także w późniejszym okresie jako linia wydzielona, już w czasie budowy dostosowana do prędkości powyżej 160 km/h.[1]

Jak informuje P. Szymański, "CMK (D29-004) nie jest linią KPD, tylko linią o podwyższonych parametrach, m.in. po zainstalowaniu systemu ETCS możliwe będzie podniesienie prędkości wstępnie do 200km/h (kiedyś do 250km/h). Opoczno południowe to stacja techniczna (od tamtego roku z jedną krawędzią peronową)."

Położenie stacji, a zwłaszcza znaczne oddalenie stacji technicznej Opoczno Południe względem miasta Opoczno i klasycznej stacji kolejowej Opoczno na linii kolejowej Łódź Kaliska - Dębica nie warunkowało ruchu pasażerskiego aż do 16 października 2006, kiedy to otwarto po dostosowaniu dla obsługi ruchu pasażerskiego mijankę Włoszczowa Północ, ostatecznie przełamując casus CMK jako linii wydzielonej HS na rzecz linii kolejowej ruchu mieszanego. Od 2010 roku powstały szczegółowe plany dotyczące wykorzystania stacji Opoczno Południe oraz Idzikowice pod kątem przekształcenia ich w węzeł multimodalny. Ostatecznie wygrała jednak koncepcja Opoczna Południowego ze względu na bliskość linii kolejowej nr 25 oraz przemysłu ceramicznego - w mieście Opoczno, niedaleko CMK istnieje fabryka Ceramika Opoczno. Na Opocznie Południu pociągi zatrzymują się od 14 grudnia 2014 roku w ramach połączeń TLK.

Linia ŁKA do stacji przesiadkowej na Centralnej Magistrali  Kolejowej 
Opisujemy temat połączeń Opoczno Południowe CMK- Idzikowice CKM (wykorzystanie opisanego poniżej przystanku 50-metrowego przy torze nr 14)- Tomaszów Maz.- Łódź- Kutno oraz proponowane  połączenie: Łódź-Idzikowice-Włoszczowa Płn.-Kielce. 

Przykład linii ŁKA w ruchu cyklicznym co 2 godz:

Kielce- początek wybranych kursów,
Żelisławice- zmiana kierunku jazdy wybranych kursów
Włoszczowa Północ- przystanek na trasie wybranych kursów
Opoczno Południowe  7:56, 9:56, 11:56, 13:56, 15:56, 17:56, 19:56     
Idzikowice (tor 14)
Inowłódz- Dęba
Antoninów 
Inowłódz- Brzustów
Tomaszów Maz. Białobrzegi
Tomaszów Mazowiecki    8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25     
Łódź Widzew   8:59, 10:59, 12:59, 14:56, 16:59, 18:59, 20:59       


Rys. Propozycja łącznicy KDP w Opocznie nie wyszła nigdy poza fazę studiów. Warto zaproponować jej najtańszą wersję, dla poc. regionalnych między Łodzią a Kielcami czy w innych relacjach, ale obejmujące postój na możliwym przystanku bliżej centrum Opoczna.

Opr. na podst. Google Maps, użytek do celów edukacyjnych 

Opr. na podst. Google Maps, użytek do celów edukacyjnych Rys. 

Inne koncepcje dla Opoczna Południowego- Opoczno południowe jako tymczasowy węzeł przesiadkowy w okresie początkowym. Wykorzystanie istniejącego odcinka torowiska jako toru odstawczego dla poc. regionalnych i aglomeracyjnych z/ do Łodzi.


Opr. Na podst. wikimedia 

opr. na podst., PKP PLK


budowany peron (październik 2014)
Opoczno Południowe, cc wikimedia 

Peron Idzikowice

Po poszukiwaniach znalazłem takie informacje n.t peronu w Idzikowicach. Rzekomo taki peron istnieje przy torze nr 14. Nie mamy informacji, jaki jest stan tego peronu, i czy możliwe jest użycie tego peronu w relacji do Łodzi p. Dębę Opoczyńską, Tomaszów.Lokomotywownia Idzikowice

Idzikowice, wiata peronowa na linii nr 25. Jest to krótki peron służbowy. Fot. A i P. Król

Według wykazu peronów, w Idzikowicach znajduje się peron 1-krawędziowy niski o długości 50 metrów przy torze 14.
Jeśli Nikifor ma w rozkład wewnętrzny wpisany postój handlowy, to dyżurny ruchu powinien wjazd ustawić właśnie na tor 14.

Ja natomiast kupiłem bilet na iR Nikifor z dzisiejszym postojem handlowym w Idzikowicach. 
wg http://www.forumkolejowe.pl/idzikowice-nie-ma-takiej-stacji-jest-ladek-zdroj-vt4111.htm
Będzie nowy przystanek na CMK? 


Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski wraz z radnym Mirosławem Jędrasem gościł w siedzibie spółki Polskie Linie Kolejowe w Warszawie. Celem wizyty było uwzględnienie prośby gminy Opoczno o utworzenie przystanku kolejowego na Centralnej Magistrali Kolejowej, w opracowywanym właśnie studium wykonalności dla projektu przystosowania CMK do szybkich prędkości. 

W trakcie rozmów z członkiem Zarządu PLK Pawłem Dziwiszem burmistrz Wieruszewski otrzymał potwierdzenie poparcia i zainteresowania PKP inicjatywą samorządu. Ustalono wstępnie, że gmina Opoczno może podjąć działania w kierunku wykonania niezbędnych opracowań dotyczących budowy peronu na stacji w Idzikowicach. Przystanek w Idzikowicach ma być utworzony przy bocznym torze, który nie będzie poddany modernizacji, dlatego też nie jest konieczne uwzględnianie inwestycji w studium wykonalności dla projektu utworzenia kolei szybkich prędkości. 

Jak zapowiedział burmistrz Jan Wieruszewski kolejnym krokiem mającym przybliżyć powstanie przystanku kolejowego w Idzikowicach będą rozmowy ze spółkami PKP w sprawie uwzględnienia w rozkładach jazdy pociągów kursujących po Centralnej Magistrali Kolejowej zatrzymywania się wybranych pociągów na przystanku w Idzikowicach.

źródło: Rynek Kolejowy, 13 listopada 2009

Brak komentarzy: